Nejbližší program

Další plánovaná účinkování sboru v roce 202228.9. Mše sv. v kostele sv. Václava v Pečkách v 10,00 ( A. Dvořák : mše D Dur)

5. 11. Koncert ke cti sv. Cecílie, patronky hudebníků: P. Kudelásek - Requiem

20.11. Slavnost Krista Krále (A. Dvořák: Mše D Dur)

18. 12. Čtvrtá neděle adventní – roráty, adventní písně

25. 12. Boží hod vánoční – Vánoční koncert (J. J. Ryba – Česká mše vánoční)