Nejbližší program

Předběžný program do konce roku21.11. Koncert k sv. Cecílii, kostel sv. Josefa na Malé Straně v 17,30

28.11. Adventní koncert v Pečkách, kostel sv. Václava v 16,00

12.12. Třetí neděle adventní, mše sv. v kostele sv. Tomáše v 9,30

25.12. Boží Hod vánoční, mše sv. v kostele sv. Tomáše v 9,30

Další plánovaná účinkování sboru v roce 2022


9.1. 2022 Tříkrálový koncert na závěr Vánoční doby, kaple sv. Barbory v 17,30