Nejbližší program

Aktuálně


10.3.2024. v 16,30 Postní koncert u sv Josefa (A. Caldara, T. Tallis, J. D. Zelenka, J. S. Bach....)


Další plánovaná účinkování sboru 

24.3.2024 Květná neděle - mše sv. v 10,00

28.3.2024 Zelený čtvrtek - mše sv. v 17,00

29.3.2024 Velký pátek - obřady v 15,00

 5.5.2024 Dvořákova mše D dur - mše sv. na Karlově v 11,00

11.5.2024 Zaječov - Poutní mše sv. v 14,00

 7.6.2024 Noc kostelů - koncert v 19,30

16.6.2024 Slavnostní koncert k sv. Tomáši v  18,00